درنگ : پس از انتشار آخرین رمانم در سال ١٩٧٩ به همه اعلام کردم که از نویسندگى دست برداشته ام. از این زندگى ناپایدار خسته شده بودم. مى خواستم آخرین سال هاى عمرم را با خویشاوندان، سفر کردن، ماهیگیرى ، مطالعه و گوش دادن به مو سیقى بگذارانم…

نمى دانستم که بیمارى داشت همه ى آرزوهاى من را زیر سئوال مى برد.

در پایان مبارزه اى که در آن مرگ را بسیار نزدیک احساس مى کردم، از نوعى بازگشت سلامتى و توان چند برابر برخوردار شدم تا آن جا که همسرم شیلا روزى به من گفت : تصور مى کنم که باید کتاب تازه اى بنویسى.

به توصیه ى همسرم عمل کردم. ” سرنوشت یک زن ” حاصلِ همان توصیه است.

این کتاب داستان امید و تلاش براى زنده ماندن است. داستانى که مى توان آن را به همه ى ابعادِ زندگى تعمیم داد.

کتاب سرنوشت یک زن ، نوشته آرتور هیلی با ترجمه محمد حسین سروری توسط انتشارات نگاه در ۶۲۴ صفحه با قیمت ۱۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.